menu

Nieuwsbrief

Info en aanmelding
Moeilijke beslissing Provinciale Staten over het landelijk gebied
2011-10-13 23:00:00


Bij de commissievergadering van de Provinciale Staten op 12 oktober 2011 was bij het onderwerp: ‘Uitvoering bestuurlijke verplichtingen landelijk gebied’ veel belangstelling van zowel belanghebbenden, ambtenaren van provincie en gemeentes, organisaties vanuit natuur en landbouw en veel bestuurders uit Overijssel. 

Dit alles naar aanleiding dat minister Bleker heeft aangegeven dat de provincies zelf moeten vaststellen wat de bestuurlijke verplichtingen zijn met betrekking tot het landelijk gebied in relatie tot een beperkt beschikbaar budget. Alleen die verplichtingen die ‘hard’ zijn, zouden nog uitgevoerd kunnen worden.

Voorstel Gedeputeerde Staten Overijssel
Gedeputeerde Staten van Overijssel heeft vervolgens een lijst opgemaakt welke verplichtingen in de provincie ‘hard’ en ‘zacht’ zijn. Volgens deze lijst zouden met name vele landinrichtingprojecten in de provincie geheel of voor een groot deel stop gezet moeten worden. Hierop kwamen dan ook veel reacties. Negen ‘hoge’ bestuurders maakten gebruik van het spreekrecht, zoals  twee dijkgraven, een burgemeester, een wethouder, voorzitters landinrichtingcommissies e.d.

Spreekrecht Noordwest Overijssel
Vanuit Noordwest Overijssel maakten zowel de voorzitter van de Landinrichtingscommissie Noordwest Overijssel  (Henk Haan), als wethouder van de gemeente Steenwijkerland  (Henk Boxum), gebruik van het spreekrecht bij de commissievergadering van de Provinciale Staten.
Hun insteek was beide dat het gebiedsproces in Noordwest Overijssel - waar onderhand al 20 jaar aan gewerkt wordt - in zijn geheel oftewel ‘integraal’ moet worden uitgevoerd. Hiervoor zijn ‘harde’ verplichtingen in het verleden in de vorm van het ‘Perspectief voor Noordwest Overijssel’ vastgesteld in mei 1997 door o.a. de provincie Overijssel (toenmalig gedeputeerde Herman Kemperman) en het toenmalige ministerie van LNV (minister Braks).

Reactie Provinciale Staten
De leden van de Provinciale Staten waren unaniem onder de indruk van de inhoud van de negen insprekers en vonden dat hetgeen ingesproken was terdege onderzocht moest worden. Gedeputeerde Hester May zegde vervolgens toe dat ze - met betrekking tot de projecten waar de insprekers over hadden ingesproken - deze nog een keer goed zal bekijken en dat ze een reactie hierop zal geven voor de besluitvormende vergadering over dit onderwerp van Provinciale Staten op 26 oktober 2011. Tijdens deze vergadering zal er meer duidelijk worden wat er in het landelijk gebied van bijvoorbeeld Noordwest Overijssel nog wel en wat niet meer uitgevoerd kan/mag worden.

Landinrichtingscommissie Noordwest Overijssel
Naar aanleiding van de besluiten van 26 oktober 2011 door de Provinciale Staten zal de Landinrichtingcommissie Noordwest Overijssel op zo kort mogelijke termijn vervolgens gaan besluiten of met name het deelproject Scheerwolde integraal uitgevoerd kan worden. Dit kan ver gaande gevolgen hebben voor de inrichting van de polders Wetering West, Wetering Oost met nieuwe natuur en het waterverbeteringsplan voor de landbouw rondom Scheerwolde.

Voor meer informatie over landinrichting Noordwest Overijssel, klik hier