menu

Nieuwsbrief

Info en aanmelding
Vaarexcursies voor bewoners langs LIFE natuurherstel project
2011-10-16 23:00:00


Staatsbosbeheer houdt op woensdag 26 en zaterdag 29 oktober 2011 vaarexcursies voor (volwassen) bewoners van het Weerribben gebied langs het LIFE natuurherstelproject 'Nieuw leven voor moeras'. In een ontspannen sfeer leiden Staatsbosbeheer, Projectbureau Eelerwoude en firma Knoop baggerwerken u langs het LIFE-project in De Weerribben.

LIFE natuurherstelproject 'Nieuw leven voor moeras'
Staatsbosbeheer is samen met Natuurmonumenten in 2006 van start gegaan met de uitvoering van het LIFE natuurherstelproject 'Nieuw leven voor het moeras' in Nationaal Park Weerribben-Wieden. In dit project hebben de twee terreinbeherende organisaties Natuurmonumenten en Staatsbosbeheer de handen in eengeslagen om het grootste aaneengesloten laangveenmoerasgebied van Noordwest Europa weer gedeeltelijk te herstellen. Dit herstel is van levensbelang voor kwetsbare moerasvogels en insecten. Voor de bezoekers en bewoners van het Nationaal Park Weerribben-Wieden wordt hiermee het eeuwenoude cultuurlandschap aantrekkelijker en meer beleefbaar.

Excursiedata
Heeft u vragen opmerkingen, suggesties over de ontwikkelingen in en rondom het LIFE natuurherstelproject of wilt u eens van gedachten wisselen met één van de aanwezige mensen van de bovengenoemde organisaties dan bent u van harte welkom op:
- 26 oktober 13.00 tot 16.30 uur, vertrek vanuit het kerkje in Kalenberg
- 29 oktober 09.30 tot 13.00 uur, vertrek Bezoekerscentrum De Weerribben in Ossenzijl

Aanmelden verplicht
In verband met de beperkte capaciteit van de boten is het noodzakelijk dat u zich aanmeldt vóór 24 oktober 2011,
- het liefst per e-mail: beheer.weerribben@staatsbosbeheer.nl
- of door uw naam, adresgegevens, e-mailadres en het aantal deelnemers door te geven aan: Staatsbosbeheer De Weerribben, Kalenberg Noord 2, 8377 HC Kalenberg.
U krijgt dan zo spoedig mogelijk bericht.

Voor meer informatie over het LIFE natuurherstelproject en de actuele ontwikkelingen hiervan in De Weerribben kunt u ook kijken op www.staatsbosbeheer.nl
Meer informatie over dit onderwerp om deze website, klik hier