menu

Nieuwsbrief

Info en aanmelding
Faunapassage Muggenbeet
2011-12-06 23:00:00


De faunapassage bij Muggenbeet onder de Provinciale weg N333 komt steeds meer in beeld. Financiële middelen zijn voor een groot deel nu toegezegd door o.a. de gemeente Steenwijkerland en de provincie Overijssel. Men is momenteel bezig om de laatste hand te leggen aan de vele berekeningen en tekeningen en als alles normaal verloopt zal er eind februari 2012 een aannemer zijn gevonden voor dit omvangrijke bouwwerk.

Wat komt er?
Het is de bedoeling dat in de provinciale weg N333 ter hoogte van Muggenbeet een faunapassage onder de weg door komt. De faunapassage is gepland in het verlengde van de Weteringbrug richting Blokzijl, vlak na de huidige bushaltes. De op en afritten bij de Weteringbrug zullen blijven bestaan. Wel zullen ze waarschijnlijk aangepast worden om de kruising veiliger te maken.
De faunapassage zal ongeveer 70 meter lang worden, 17 meter breed en 4 meter hoog en zal aansluiten op het nieuwe natuurgebied dat in de polder Wetering West in 2012/2013 waarschijnlijk zal worden aangelegd. De passage zal ook in die periode ongeveer gerealiseerd worden. Na de realisatie van zowel het nieuwe natuurgebied en de maatregelen rondom de nieuwe faunapassage is de verwachting dat de twee natuurgebieden Weerribben en Wieden beter verbonden zullen zijn voor de fauna.

Waarom komt er een faunapassage?
- Voor sommige soorten is de weg een onoverkomelijke barrière (beperking grootte leefgebied, geen uitwisseling)
- Voor andere soorten is er op de weg een vergrote kans op doodrijden en op uitsterven
- Ontsnipperende maatregelen zijn noodzakelijk om leefgebieden van diverse soorten te vergroten en om de levensvatbaarheid van populaties veilig te stellen

Wat gaat er gebeuren?
- Optimalisatie van de oevers onder de bestaande brug van de Roomsloot
- Optimalisatie bestaande faunabuizen en geleiding
- Realisatie van een faunapassage in het verlengde van de brug over de Wetering
- Optimalisatie van de fauna-uittreedplaatsen (Fup's) langs de Wetering
- Faunapassage geschikt maken voor recreatief medegebruik

De provincie Overijssel zal waarschijnlijk eind 2011 de communicatie rondom dit grote project gaan opstarten naar de plaatselijke bevolking.

Bron: Provincie Overijssel

Aanvulling: Inloop-bijeenkomst 07-12-2011, Restraurant Pr. Mauritshuis te Blokzijl
Van de inloop-bijeenkomst voor bewoners van Muggenbeet en Wetering in Blokzijl werd door veel bewoners gebruikt om persoonlijk geïnformeerd te worden. Plaatselijk Nut Wetering en omstreken zal in 2012 een informatieavond organiseren, als de aannemer is gekozen en de tekeningen en ontwerpen definitief zijn.