menu

Nieuwsbrief

Info en aanmelding
Voorontwerp bestemmingsplannen ter inzage
2011-08-30 23:00:00


Burgemeester en wethouders van de gemeente Steenwijkerland hebben bekend gemaakt dat voor delen van de polders Wetering Oost en Wetering West een bestemmingsplan wordt voorbereid.


Voorontwerp bestemmingsplannen
De plannen hebben betrekking op:
- Het gebied (Wetering-West), dit wordt omsloten door het bestaande natuurgebied de Weerribben (noord- en westzijde), de bebouwing aan de westzijde van de Wetering (oostzijde) en door de N333 (zuidzijde).
Dit plan heeft betrekking op de realisering van een nieuw natuurgebied.
Tevens voorziet het bestemmingsplan in de aanleg van een fietspad langs de Wetering (oostzijde) en de Scheerwolderweg.
- Het gebied (Wetering-Oost), dit wordt omsloten door de Vloddervaart (noordzijde), het Woldlakebos (oostzijde), de Luteijnweg (zuidzijde) en door de bebouwing aan de oostzijde van de Wetering (westzijde).
Dit plan heeft betrekking op de realisering van een nieuw natuurgebied.


Verschillende mogelijkheden voor inzage:
Het voorontwerp en de bijbehorende stukken van beide plannen liggen van 31 augustus t/m 11 oktober 2011 ter inzage.

* De plannen liggen ter inzage bij het gemeentehuis in Steenwijk.

* Verder zijn de voorontwerpen digitaal in te zien:
   - Wetering West via de website www.ruimtelijkeplannen.nl, of klik hier 
   - Wetering Oost via de website www.ruimtelijkeplannen.nl, of klik hier 

* Ook is het mogelijk om de voorontwerp-bestemmingsplannen voor zowel Wetering West als Wetering Oost te downloaden als een pdf-bestand.
   - Voor Wetering West, klik hier (ca 5mB)
   - Voor Wetering Oost, klik hier (ca 5mB)

* Voor een uitvergroting van de kaarten, waar de toekomstige inrichting staat ingetekend van de bovenstaande plannen:

   - Wetering West, klik hier
   - Wetering Oost, klik hier 


Reageren?

Iedereen kan t/m 11-10-2011 reageren op de voorontwerpen door een inspraakreactie te richten aan:
Burgemeester en wethouders, Postbus 162, 8330 AD Steenwijk.