menu

Nieuwsbrief

Info en aanmelding
Voorlichtingsavond 'Inrichtingsplan Scheerwolde
2011-07-05 23:00:00


Door de nieuwe regeringstandpunten heeft de Provincie Overijssel aangegeven dat de werkzaamheden van een aantal onderdelen in de Landinrichting Noordwest Overijssel tot nader orde moeten worden stil gelegd. Het proces rondom de ontwikkelingen van de ontpoldering van Wetering West en een deel van Wetering Oost gaat nog steeds wel door.

Milieueffectrapportage 'Inrichtingsplan Scheerwolde'
Op dit moment ligt de Milieueffectrapportage 'Inrichtingsplan Scheerwolde' ter inzage. Hierin zitten naast maatregelen tot verbetering van de landbouwgronden ook de nieuwe plannen rondom de polders Wetering West en – Oost verwerkt. Tot 25 juli 2011 kan men schriftelijk zienswijzen indienen bij de provincie Overijssel, p/a Dienst Landelijk Gebied.
De plannen zijn in te zien bij de gemeente, provincie en waterschap.
Daarnaast is er vanaf 22 juni 2011 een digitale versie van ‘Inrichtingsplan Scheerwolde’ beschikbaar via de websites: www.noordwestoverijssel.nl en www.pnweteringeo.nl

Voorlichtingsavond bewoners
Gelet op de ingewikkelde procedures en de vele wijzigingen in de afgelopen jaren in de inrichtings-plannen heeft het bestuur van Plaatselijk Nut Wetering e.o in overleg met Dienst Landelijk Gebied geregeld dat er een voorlichtingsavond komt over dit onderwerp voor bewoners van Wetering en omstreken, Kalenberg en Scheerwolde.
De voorlichtingsavond wordt gehouden op woensdag-avond 6 juli 2011.  Dienst Landelijk Gebied zal nog een uitnodiging sturen. De bewoners zullen deze avond worden ge├»nformeerd over de inhoud van de plannen, wat deze nu precies inhouden en wie, wanneer kan reageren.

Voor de tekst van de uitnodiging van de voorlichtingsavond 6 juli 2011, klik hier
Voor het downloaden van de 'Notitie Reikwijdte en Detailniveau', klik hier
Meer informatie op deze website over de Landinrichting NW Overijssel, klik hier
Voor de agenda en de vergaderstukken van de komende vergadering van de Adviescommissie van de Landinrichting op 24 juni 2011, klik hier