menu

Nieuwsbrief

Info en aanmelding
Inspraak voor Scheerhaven gestart
2011-03-29 17:17:00


In het plan Scheeremeer is de dorpsuitbreiding Scheerhaven aan de zuidwestzijde van het dorp Scheerwolde gepland langs het Steenwijkerdiep.
Het plan voorziet in de bouw van een nieuwbouwlocatie van een vijftigtal woningen (22 vrijstaande, 12 twee-onder-een-kap woningen en twee senirorencomplexen) aansluitend op de brink van Scheerwolde en een havenkom voor de plaatselijke watersportvereniging.
De start van de planwijzigingsprocedure  is 30 maart 2011. In de daaropvolgende 6 weken is het mogelijk op de planwijziging te reageren.
De plannen zijn ter inzage tot 11 mei 2011. Afhankelijk van bezwaren zal de proceduretijd zes maanden zijn, waarna het plangebied bouwrijp kan worden gemaakt.

Recreatiepark Scheeremeer en 'bypas' Steenwijkerdiep
Bij de projectontwikkelaar van de 'gele vlek' Scheerwolde heeft het recreatiepark Scheeremeer nog geen prioriteit. Men richt zich momenteel eerst op de dorpsuitbreiding Scheerhaven. Voor wat betreft de 'bypas' van het Steenwijkerdiep zijn er ook nog geen concrete ontwikkelingen. De gemeente wacht nog steeds op een reactie van de provincie Overijssel over de vraag wat de noodzaak van deze bypas is van het Steenwijkerdiep bij Wetering.

De heer Jan Mulder van de gemeente Steenwijkerland zal de bewoners van Wetering en omstreken via de redactie van deze website op de hoogte stellen als er concrete ontwikkelingen zijn met betrekking tot het recreatiepark en de bypas.
Voor informatie over de dorpsuitbreiding Scheerhaven bij Scheerwolde kan men terecht bij Jan Mulder, afd. Ruimtelijke en Economische Ontwikkeling, gemeente Steenwijkerland, tel: 0521-538500 of e-mail: info@steenwijkerland.nl

Bekijken van het Ontwerp Bestemmingsplan Dorpsuitbreiding Scheerwolde, d.d. 18-03-2011, klik hier

Bron: Jan Mulder, gemeente Steenwijkerland