menu

Nieuwsbrief

Info en aanmelding
Nieuwe naam, windmolens en waterplan bij ledenvergadering
2011-03-07 23:00:00


De algemene ledenvergadering van de vereniging op 7 maart 2011 werd door 25 leden bezocht. Tijdens de huishoudelijk punten heeft niet alleen het bestuur, maar ook de werkgroepen van de vereniging in het kort verteld waar ze in 2010 mee bezig zijn geweest. Uit alle informatie die werd gegeven bleek wel dat er veel 'gewerkt' wordt bij de 'werkgroepen'.
Hiernaast kon de penningmeester een positief resultaat over 2010 vermelden van bijna € 1600,=, omdat de contributie verhoogd is én omdat de vereniging een éénmalige donatie heeft ontvangen van de Ondernemersvereniging Samen Sterk uit Steenwijkerwold. 

Waeterproat
Vanwege de verwarring die er regelmatig is tussen de 'Nieuwsbrief op papier', die bij de leden 3x per jaar wordt bezorgd en de digtiale nieuwsbrief, die per e-mail wordt verstuurd aan de abonnees, werd er door de Redactiecommissie een nieuwe naam gezocht voor de 'Nieuwsbrief op papier'.
Er waren verschillende voorstellen binnen gekomen, maar met grote meerderheid van stemmen heeft de naam 'Waeterproat' gewonnen.
De inzenders hadden als toelichting:
Waeter:
De naam Wetering is afgeleid van het woord water (af)watering
Proat:
Is praten of te wel de gesprekken, nieuwtjes, mededelingen langs de waterkant van de Wetering en omstreken.
De naam in het dialect vinden zij belangrijk om te voorkomen dat door de vele 'nieuwe bewoners' de streektaal langzaam aan verdwijnt.
In de eerstkomende editie van de 'Waeterproat' zullen de inzenders worden geïnterviewd.

'Geen windmolens in Steenwijkerland'
Twee commissieleden van de werkgroep 'Geenwindmolensinsteenwijkerland' gaven een duidelijk beeld hoe het verzet tegen plaatsing van de grote windturbines bij Baarloo en Scheerwolde vanaf 1998 is verlopen. De commissieleden waren erg verheugd dat de gemeenteraad van Steenwijkerland onlangs heeft besloten niet accoord te gaan met de plaatsing van deze windturbines. Na een inventarisatie door het bestuur bij de aanwezige leden bleek dat de grote meerderheid van de aanwezigen de actie 'Windmolens weg' ondersteunden. Het bestuur zal hier in de toekomst rekening mee houden, als dit punt weer aan de orde zou komen.

Waterplan NWOverijssel
De coördinator van het 'Waterplan', Simon Hoekstra gaf een toelichting op het 'Waterplan' in NW Overijssel. Bij het 'Waterplan' wordt er toezicht gehouden door alle organisaties die actief zijn op het water in de regio, zoals de terreinbeherende organisaties (Staatsbosbeheer en Natuurmonumenten), waterschap, provincie en politieambtenaren. Hun taak is om in de periode van 1 mei tot 1 oktober iedere dag toezicht te houden op alles op en om het water, zoals milieuproblemen (afval, verontreiniging van water e.d.), snelheid op het water, alcohol controles, hulpverlening bij ongelukken enz. Simon Hoekstra gaf op alle vragen die er bij de aanwezige leden waren - betreffende dit onderwerp - een duidelijke toelichting.

Voor een beeldimpressie van deze ledenvergadering, klik hier