menu

Nieuwsbrief

Info en aanmelding
Baggeren voor vaart en natuur
2011-02-10 23:00:00


De gemeente Steenwijkerland, het waterschap Reest en Wieden, de provincie Overijssel, Natuurmonumenten en Staatsbosbeheer gaan samenwerken op het gebied van baggeren.Het gaat daarbij om zaken als de wijze van aanbesteding van het werk, verbetering van de waterkwaliteit en natuurwaarden, bevorderen van de recreatie- en beroepsvaart, hergebruik van baggerspecie en efficiencyvergroting.
In restaurant Stuitje hield de provincie Overijssel donderdag 2 december 2010 de eerste inloopavond voor direct betrokkenen en omwonenden om de plannen en werkzaamheden toe te lichten voor het project ‘Ruimte voor vaart en natuur' in de kop van Overijssel.

Maatregelen
Met het verwijderen van 135.000 m3 bagger zijn de vaarwegen Steenwijk-Ossenzijl, De Linde en Steenwijkerdiep weer helemaal klaar voor de start van het vaarseizoen in april 2011. Verder laat de provincie Overijssel vier kilometer beschoeiingen vervangen door duurzame opties, zoals natuurvriendelijke oevers en duurzame houtconstructies. Deze natuurvriendelijke oevers zijn van groot belang voor rietvogels als roerdomp en baardmannetje. Ook 17 fauna-uittredeplaatsen worden vernieuwd. Fauna-uittredeplaatsen zijn hellingen waarover, al dan niet per ongeluk, te water geraakte dieren het water kunnen verlaten. Nieuw is dat enkele fauna-uittredeplaatsen worden gecombineerd met een kluunplaats voor schaatsers.

Startschot
Vrijdag 11 februari vond de feestelijke starthandeling plaats van het project ‘Ruimte voor de vaart en natuur' en de ondertekening van de samenwerkingsovereenkomst bij Cafe restaurant Geertien in Muggenbeet.Meer informatie over het project is te vinden op www.overijssel.nl/baggeren.

Bron: Provincie Overijssel