menu

Nieuwsbrief

Info en aanmelding
Geen plaats voor commercieel rietland
2011-01-21 19:52:57

 
Donderdag 19 januari 2011 hakten Gedeputeerde Staten van Overijssel de knoop definitief door: in het plan voor herinrichting tot natuurgebied van de polders Wetering (Oost en West) is geen plaats meer voor zo'n 75 hectare nieuw, commercieel exploitabel rietland. Veel te duur om aan te leggen en ook veel te duur om te (laten) beheren. Moeras mag het worden, dat kan nog net uit.

Geen 'oogstbaar' rietland
De riettelers zijn natuurlijk zwaar teleurgesteld. Hoewel, na al die jaren van grote maar steeds weer loze beloften hadden de riettelers in en om Nationaal Park Weerribben-Wieden het ook al wel een beetje zien aankomen.
Jaap Ruiter, bestuurslid van de Algemene Vereniging Rietcultuur Nederland (afdeling Oldemarkt) en zelf ook rietteler in het gebied, rook al heel lang nattigheid.
"Tien jaar geleden kreeg de rietsector hier in Noordwest-Overijssel nog toezeggingen van honderden hectares extra 'oogstbaar' rietland. Vijfhonderd bunder in De Wieden en net zoveel in De Weerribben. Er is helemaal niets van terecht gekomen. Wat later werd dit al teruggedraaid naar de helft, toen naar nog maar 125 hectare in elk van beide gebieden en in het inrichtingsplan Wetering was er nog 75 hectare van overgebleven. De provincie zou het aanleggen, Staatsbosbeheer werd dan eigenaar en wij zouden dat rietland pachten. Met de rietverkoop en een vergoeding voor ons onderhoudswerk als inkomsten.
Maar uiteindelijk staan we dus met lege handen." Harde actie dan maar? "Ach, als je weet hoeveel het kabinet op natuuraanleg beknibbelt, heeft dat geen zin. Staatsbosbeheer moet 40 procent gaan inleveren. Echt, dan valt er voor ons niets meer te halen. Bovendien, zo'n halszaak is 75 hectare ook niet als je het vergelijkt met die 500 van eerst. Daar hadden twintig telers van kunnen profiteren, op 75 bunder hooguit drie",
aldus Ruiter.

Beheersvergoeding
Waar hij zich nu grotere zorgen over maakt is de vergoeding die riettelers van de overheid krijgen voor hun onderhoudswerk. Ruiter: "Dankzij extra subsidie (rietimpuls, red.) is dat ook voor dit jaar nog netjes geregeld, maar volgend jaar loopt dat af. Hier in de Weerribben hebben we dan het probleem dat landeigenaar Staatsbosbeheer als overheidsinstelling geen Rijksgeld mag doorsluizen naar bijvoorbeeld riettelers voor hun werk als natuurbeheerder. In De Wieden 'regeert' Natuurmonumenten en omdat dit een vereniging is ligt het daar financieel eenvoudiger. Kortom, én geen hectares erbij én ook nog eens grote onzekerheid over de beheersvergoeding na dit jaar. Daar komt het voor ons riettelers in De Weerribben dus alweer op neer."

Bron: Stentor d.d. 21-01-2011