menu

Nieuwsbrief

Info en aanmelding
Algemene ledenvergadering 2011
2011-03-06 23:00:00


Het bestuur van Plaatselijk Nut Wetering e.o organiseert op maandagavond 7 maart 2011 de algemene ledenvergadering. De vergadering wordt gehouden in CafĂ© Restaurant Geertien te Muggenbeet (aanvang 20.00 uur)

De uitnodiging voor deze vergadering zal eind februari 2011 verspreid worden onder de leden van de vereniging.


De volgende vergaderstukken zijn door de redactie ontvangen:

- Agendapunten

- Concept-notulen algemene ledenvergadering 9 maart 2010

- Jaarverslag 2010

Vande werkgroepen van de vereniging zijn de volgende verslagen ontvangen:

- Jaarverslag 2010 Redactiecommissie Plaatselijk Nut Wetering e.o.
- Jaarverslag 2010 Jubileumcommissie 100 jaar Plaatselijk Nut Wetering e.o.