menu

Nieuwsbrief

Info en aanmelding
Vraagtekens over commerciƫle rietteelt in Wetering Oost en - West
2010-11-30 23:00:00


Voordat de natuurinrichtingsplannen voor de gebieden Wetering-Oost en Wetering-West kunnen worden uitgevoerd, wordt eerst een milieueffectrapportage (MER) gemaakt. Om dit goed te kunnen doen, moet er eerst duidelijkheid komen over de manier van inrichting van delen van beide gebieden voor commerciƫle rietteelt. Provincie en riettelers zijn hierover met elkaar in gesprek.

Duurder
De adviescommissie is positief over de inhoud van de natuurinrichtingsplannen, maar constateerde afgelopen zomer wel dat uitvoering duurder is dan verwacht. Daarom heeft de provincie besloten de plannen aan te passen. Volgens Ernst Rijsdijk van Dienst Landelijk Gebied (DLG) is hierbij als eerste gekeken naar de kades en bufferstroken. Door minder klei en veen van buiten het gebied aan te voeren kunnen de kosten worden verlaagd. 'De plannen zijn niet wezenlijk veranderd, maar er wordt gekozen voor een sobere uitvoering', aldus Rijsdijk.
 

Rietcultuur
Volgens de oorspronkelijke plannen wordt in Wetering-Oost en -West ook 70 ha nieuw cultuurrietland gerealiseerd. Inrichting van delen van het gebied voor cultuurriet en de daadwerkelijk aanplant zijn tamelijk kostbaar. De provincie is nu in overleg met de reittelers over de concrete invulling van deze plannen.
Rijsdijk van DLG hoopt dat hierover op korte termijn een besluit wordt genomen. Vervolgens kan de MER worden uitgevoerd, wat het startsein is voor alle benodigde procedures.

Doel is nog steeds dat natuurontwikkeling en waterberging eind 2013 zijn gerealiseerd in Wetering-Oost en - West.


bron:
Nieuwsbrief Noordwest Overijssel,
Landinrichtingscommissie Noordwest Overijssel

Voor een filmpje over de Landinrichting in Noordwest Overijssel, klik hier
Meer informatie op deze website over de landinrichting, klik hier