menu

Nieuwsbrief

Info en aanmelding
Woon- en recreatiepark Scheerwolde
2010-12-15 23:00:00


Op verzoek van de redactie heeft de gemeente een korte 'stand van zaken' doorgegeven met betrekking tot het 'Woon- en recreatiepark Scheerwolde'.

Op 3 maart 2010 heeft de Raad van State negatief beslist op het bestemmingsplan 'Woon- en recreatiepark Scheerwolde', waarmee er een voorlopige streep is gezet door de voorgestane ontwikkeling van dit plan. Overleg met met name de ontwikkelde partij (Herinkenberg BV) heeft geleid tot de afspraak om het woondeel van het oorspronkelijke bestemmingsplan met voorrang in procedure te brengen. Daarna zou het recreatieve plandeel enveneens weer in procedure worden gebracht.

Het nieuwe bestemmingsplan voor het woondeel is in juni 2010 in het wettelijk vooroverleg gebracht. Reacties zijn ontvangen van de provincie, VROM-Inspectie, waterschap en brandweer. Tijdens de ter inzage legging van het ontwerpplan (juli-augustus 2010) zijn twee zienswijzen ontvangen. De ingekomen reacties zijn reden geweest om de onderzoeken aan te scherpen en het ontwerpplan opnieuw te publiceren. Op 15 december 2010 is het laatste gesprek geweest met de planmakers en de gemeente over de ontwikkeling van het 'Woon- en recreatiepark Scheerwolde'.

De opzet is nu dat het woondeel van het plan in januari 2011 in procedure wordt gebracht. Voor de plannen rondom het recreatieve plandeel zal de gemeente het initiatief nemen om hier meer voortgang in te krijgen bij de ontwikkelaar. Het streven is nu dat er in het voorjaar 2011 via overleg weer gestart gaat worden met de procedures rondom het recreatieve plandeel en de milieukundige onderzoeken (M.E.R.).

Jan Mulder
projectleider 'Woon- en recreatiepark Scheerwolde'
gemeente Steenwijkerland

Meer informatie op deze website betreffende 'Woon- en recreatiepark Scheerwolde', klik hier