menu

Nieuwsbrief

Info en aanmelding
Inrichting polders Wetering en omgeving
2010-06-24 23:00:00


De Adviescommissie van de Landinrichting Noordwest Overijssel heeft de inrichtingsplannen voor de polders Wetering Oost en - West en voor 't Spiek op 25 juni 2010 definitief vastgesteld. Deze inrichtingsplannen zijn nu aan de provincie Overijssel aangeboden. Zij zal de procedures tot uitvoering van deze plannen moeten opstarten.

Tijdens deze procedure zal er nog een MER-rapportage komen, bezwaren kunnen worden aangegeven en er zal duidelijkheid moeten komen over het beheer van de nieuw in te richten natuur/waterbergingsgebieden en  de bufferstroken.
De verwachting is dat in 2012 gestart kan worden met de werkelijke uitvoering van de plannen.

Informatie beheer nieuwe natuur
Staatsbosbeheer heeft 25 juni 2010 duidelijk de kanttekening gemaakt dat zij - als toekomstige eigenaar  van de nieuwe natuur - alleen akkoord gaan met de voorgestelde inrichting als de beheerkosten van de toekomstige natuur ook zijn geregeld.
Als dit geregeld is wil Staatsbosbeheer het beheer van de nieuwe natuur toelichten tijdens een (extra) ledenvergadering van Plaatselijk Nut Wetering en omstreken.

Definitieve inrichting Wetering West
,

Voor een grotere afbeedling, klik hier

Definitieve inrichting Wetering Oost,

Voor een grotere afbeedling, klik hier

Definitieve inrichting 't Spiek
(verlengde Veldhuisweg bij N333)

Voor een grotere afbeedling, klik hier

Meer informatie over dit Landinrichtingsproject, klik hier