menu

Nieuwsbrief

Info en aanmelding
'Recreatiepark Scheerwolde' voorlopig van de baan
2010-03-02 23:00:00


De Raad van State heeft vandaag de goedkeuring van de bestemmingsplanwijziging ten behoeve van het 'Woon- en recreatiepark Scheerwolde' nietig verklaard.

Naar aanleiding van het goedkeuringsbesluit van Gedeputeerde Staten van Overijssel van 19 augustus 2008 zijn door zeven organisaties en particulieren bezwaarschriften bij de Raad van State ingediend.
Op 3 december 2009 zijn alle bezwaarschriften bij de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State toegelicht. Vervolgens heeft de afdeling op 3 maart 2010 besloten dat de bestemmingsplan wijziging van het 'Woon- en recreatiepark Scheerwolde' niet door kan gaan zoals het is vastgesteld door de gemeente Steenwijkerland (22 april 2008) en Gedeputeerde Staten van Overijssel (19 augustus 2008).

Van alle bezwaarschriften zijn een deel niet ontvankelijk verklaard, twee bezwaren van een ondernemer en een maatschap zijn gedeeltelijk en geheel gegrond verklaard. Met name het bezwaar van de Stichting tot behoud van Wetering en omstreken en de Stichting Natuur- en Milieuplatform Steenwijkerland dat de gemeente Steenwijkerland onvoldoende onderzoek heeft gedaan naar de effecten op natuur en millieu is van doorslaggevend belang geweest voor de nietigverklaring van het eerdere besluit van Gedeputeerde Staten.

De Raad van State is namelijk van oordeel dat uit de MER onvoldoende blijkt dat er geen negatieve effecten op zouden kunnen treden op het milieu in de Weerribben en de Wieden bij de realisatie van het recreatiepark. Tijdens de procedure bij de Raad van State heeft de gemeente Steenwijkerland nog wel aanvullend onderzoek met betrekking tot dit punt bij de Raad van State ingeleverd, maar dat was eigenlijk te laat en onvoldoende en daardoor weinig meer van belang.

Het is nog niet bekend of de projectontwikkelaars nu nog verder willen of kunnen gaan met de ontwikkeling van het recreatiepark Scheerwolde. Wel meldde RTV Oost dat 'toevallig' ook vandaag bij de projectontwikkelaar in Enschede een inval is gedaan door de Fiod. Die zet zijn vraagtekens bij de grondaankopen.

Voor de letterlijke tekst van de uitspraak van de Raad van State van 3 maart 2010, klik hier (22 pagina's!)

Meer informatie op deze website betreffende de tot stand koming van het bovenstaande besluit van het bestemmingsplan 'Woon- en recreatiepark Scheerwolde', klik hier