menu

Nieuwsbrief

Info en aanmelding
Praatavond nieuw fietspad
2010-01-11 23:00:00


In het kader van de Landinrichting Noordwest Overijssel is een vrijliggend fietspad gepland langs Wetering Oost en Wetering West.
Het tracé van het fietspad loopt globaal van de Vlodderbrug via Wetering Oost en - West naar Giethoornse meer of Oeverweg, waar het fietspad aansluit op bestaande fietspad langs de Thijssengracht.


Besloten bijeenkomst
Alleen de bewoners - die aan het geplande fietspad tussen de Vlodderbrug en de Blokzijlseweg wonen - zijn door Dienst Landelijk Gebied uitgenodigd om op dinsdagavond 12 januari 2010 geinformeerd te worden over het aan te leggen fietspad.
Meriam Tuinstra van Dienst Landelijk Gebied legt de randvoorwaardes uit waar het te plannen fietspad aan moet voldoen. Het fietspad wordt op de droge 'bufferzone' aangelegd, vrijliggend aan de huidige weg op Wetering Oost en Wetering West. Binnen deze randvoorwaardes zijn er nog veel mogelijkheden, die uitgewerkt moeten worden. Dienst Landelijk Gebied, de gemeente Steenwijkerland (toekomstige beheerder van het fietspad) en de Grontmij (uitvoering fietspad) willen graag de mening van de aanwonende bewoners weten, hoe zij tegenover dit aan te leggen fietspad staan en wat voor wensen zij hierbij hebben.

Suggesties/wensen
De aanwezige bewoners - die in grote getale waren gekomen - wilden graag aan dit verzoek voldoen. Er volgden in een workshop-achtige sessie veel suggesties, waarbij de organisatoren van de avond uitleg gaven of de suggesties wel of niet realistisch waren. Voorbeelden zijn een fietsbrug bij het gemaal, wel of niet om bestaande bebouwing heen, eventuele doorsteken om vanaf de weg op het fietspad te komen, wel of niet een fietspad op de kade die de bufferzone scheidt van de nieuwe natuur, enz.  Alle suggesties - zowel de realistische opties als de niet realistische - werden genoteerd en zullen worden geinventariseerd. In een verslag van Dienst Landelijk Gebied zal gereageerd worden op de suggesties en worden uitgelegd waarom de suggestie of wens wel of niet is meegenomen in het definitieve inrichtingsplan.

Tracé Giethoornse meer
Het fietspad zal vanaf de Blokzijlseweg via de Kikkerij naar het Giethoornse meer of Oeverweg lopen. De bewoners die aan dit deel van het fietspad wonen zullen schirftelijk hun suggesties aan Dienst Landelijk Gebied kenbaar kunnen maken. Deze bewoners krijgen hier nog nader bericht over van Dienst Landelijk Gebied.

Wandelpaden
Er was ook de mogelijkheid om suggesties te doen over een wandelpad/ommetje in zowel polder Wetering West als Wetering Oost. Het bleek dat de bewoners niet alleen behoefte hebben aan een wandel-ommetje, maar ook behoefte hadden om veilig langs de weg te kunnen lopen voor buurt- of kerkbezoek. Diverse ommetjes zijn globaal gesuggereerd, waaronder het in ere herstellen van het oude wandelpad van Wetering naar Nederland.


En verder
Naar aanleiding van alle suggesties zal een definitief inrichtingsplan worden gemaakt voor het vrijliggende fietspad en eventuele wandelpaden, samen met de inrichting van de aan te leggen nieuwe natuur in de polders Wetering Oost en Wetering West.

In mei 2010 zal er een informatieavond worden georganiseerd - waar alle bewoners van Wetering en omstreken voor worden uitgenodigd - voor een presentatie van de definitieve inrichting van de beide polders en het vrijliggende fietspad en eventueel aan te leggen wandelpaden.

Voor een impressie van deze avond, klik hier
Voor een schets van het tracé van het fietspad waarover gepraat is, klik hier