menu

Nieuwsbrief

Info en aanmelding
Hoorzitting Raad van State
2009-12-04 16:46:11


Donderdag 3 december 2009 konden alle betrokkenen hun ‘pleitnota’ inbrengen bij de rechtszaak over het bestemmingsplan voor het recreatiepark Scheerwolde bij de Raad van State in Den Haag.

Tevens was er de gelegenheid voor een discussieronde, waarbij de drie raadsvrouwen vragen konden stellen aan de betrokkenen en hun juristen of advocaten.

De Raad van State twijfelde er vooral aan of er voldoende onderzoek is gedaan naar de gevolgen van de bouw van het vakantiepark voor de natuur en het milieu. Volgens de Europese richtlijnen zou een onderzoek volgens de in Brussel gestelde normen verplicht zijn als een groot bouwproject nabij een beschermd Natura 2000 en vogelrichtlijngebied ligt.

Of de initiatiefnemers zoals de gemeente Steenwijkerland, de provincie Overijssel en de projectontwikkelaar door mogen gaan, of dat de punten van de bezwaarmakers zoals het ‘Natuur en Milieuplatform’, omwonenden en een landbouwbedrijf doorslaggevend zullen zijn in de besluitvorming van de raad is niet duidelijk. De uitspraak van de Raad van State wordt binnen twee maanden verwacht.