menu

Nieuwsbrief

Info en aanmelding
Open dagen 2019 Kooi van Pen 
2019-09-11

Wilt u meer weten over de Kooi van Pen, wat de vele vrijwilligers en Staatsbosbeheer daar nog meer doen, of wilt u gewoon genieten van één van de prachtigste plekken van onze omgeving?
Geef u dan op voor de jaarlijkse rondleidingen die er weer worden georganiseerd.

De data van de Open Dagen van 2019 zijn zaterdag 19 oktober en zondag 27 oktober.
De vaar-wandel rondleiding is gratis en duurt ca 3 uur.

Update: De rondleidingen van zaterdag 19 oktober zijn vol, voor zondag 27 oktober zijn nog een paar plaatsen vrij!!!
Opgave vóór 1 oktober bij Tjallien Muis via: e-mail: tjmuis11@gmail.com of tel: 0521-371344.

Meer informatie, zie: www.kooivanpen.nl