menu

Nieuwsbrief

Info en aanmelding
Laatste nieuws glasvezel 
2019-06-22

Vorig zomer ging de schop in de grond en werd er een start gemaakt met de aanleg van het glasvezelnetwerk in het buitengebied van de 'Kop van Overijssel'. Veel bewoners hebben een abonnement afgesloten en worden aangesloten op dit netwerk. 

Aangepaste planning
Eind 2018 heeft 'Glasvezel buitenaf' de bewoners geïnformeerd over de complexiteit van het gebied met de vele waterwegen en -keringen, die moeten worden doorkruisd en waar mogelijk zelfs alternatieve routes aangelegd moeten worden. Om de aanleg te kunnen realiseren, moeten er een aantal boringen verricht worden. Het verkrijgen van noodzakelijke vergunningen hiervoor duurt helaas langer dan verwacht. 'Glasvezel buitenaf' is met het waterschap en de provincie in overleg om deze vergunningen tijdig te verkrijgen. Dit is van invloed op de planning.

Stand van zaken
Hoewel er nog een aantal boringen verricht moeten worden, is de aanleg toch in volle gang. Aannemer Van Gelder zal de meeste graafwerkzaamheden voor de bouwvak afronden. Van de 875 kilometer, is al ca. 600 kilometer gegraven. Ook zijn de eerste 1.320 woningen al aangesloten op het glasvezelnetwerk. In totaal worden er ruim 4.200 woningen aangesloten.

'Glasvezel buitenaf' realiseert zich dat de abonnees zo spoedig mogelijk gebruik willen maken van snel internet. Daarom doen zij samen met 'Van Gelder' hun best om het hele buitengebied van Kop van Overijssel eind 2019 te voorzien van glasvezel.
Wilt u op de hoogte blijven van de voortgang van de aanleg?
Kijk dan op: www.glasvezelbuitenaf.nl/steenwijkerland

Bron: Glasvezel buitenaf


Aanleg glasvezel Muggenbeet