menu

Nieuwsbrief

Algemene ledenvergadering
maandag 09 maart 2009 00:00


Plaatselijk Nut Wetering en omstreken organiseert op maandagavond 9 maart 2009 de algemene ledenvergadering bij restaurant Geertien te Muggenbeet.

De uitnodiging voor deze vergadering zal schriftelijk worden verspreid onder de leden van de vereniging.
 

De volgende vergaderstukken kunt u op deze website bekijken:
Uitnodiging met agenda 9 maart 2009
Notulen algemene ledenvergadering 10 maart 2008
Bijlage van Notulen 10 maart 2008 - Werkgroepen
Jaarverslag 2008