menu

Nieuwsbrief

Handtekening actie - Laagvliegen NEE


Er is inmiddels veel onrust ontstaan over de overlast die het toekomstige vliegverkeer van het nieuwe Vliegveld Lelystad zal gaan opleveren in grote delen van Nederland. 
Ook de impact op ons prachtige (stilte)gebied 'De Weerribben' zal desastreus zijn. Er dreigt enorme geluisoverlast door vliegtuigen die op een constante hoogte van rond de 1800 meter precies  over ons gebied  zullen vliegen.


Handtekeningen naar Tweede Kamer

In samenwerking met de Stichting HoogOverijssel / Werkgroep Luchtruim Overijssel / Koninklijke Nederlandse Vereniging voor de Luchtvaart zal op 12 september a.s. een symposium worden gehouden in het Buitenhof in Den Haag (om 17:00) ten behoeve van de Tweede Kamerleden. Daarbij wordt informatie over Lelystad - totstandkoming en gevolgen - verstrekt en gekeken naar  'hoe het nu verder moet’. Er worden onder andere 50.000 handtekeningen aangeboden uit Friesland, Gelderland en andere gebieden om nog  te proberen invloed uit te oefenen op de aanvliegroutes en de hoogte waarop gevlogen zal gaan worden.


Laagvliegen NEE - Weerribben
Wim Liesker uit Kalenberg/Ossenzijl, die zich uitgebreid verdiept heeft in de problematiek voor onze omgeving, zal onze handtekeningen overhandigen op het symposium in Den Haag.

Invloed is dus belangrijk want de definitieve vliegroutes moeten nog worden vastgesteld!

Als bewoners van deze regio kunnen we nu nog iets doen om lawaaioverlast te voorkomen. Laten wij daarom ook d.m.v. een massale handtekeningenactie ons protest laten horen.
Wij hebben een poster laten drukken die achter de ramen gehangen kan worden als teken dat wij protesteren.
Via onderstaande link kunt u zien hoe de vliegroute vooralsnog ingepland staat.

https://drive.google.com/open?id=104d4Wk29DgdDUv54-wuiNUa0gEg&usp=sharing.


Werkgroep Laagvliegroutes NEE – De Weerribben
Wim Liesker,  Marjo Disseldorp, Ina Kuit – Ossenzijl
Helen Dekens, Margriet Wegstapel, Chris v.d. Broek - Kalenberg
Gert-Jan Eggink – Wetering
Jan en Gilia Hanskamp – Muggenbeet