menu

Nieuwsbrief

Ontwerpbestemmingsplan 'Fietspad Giethoornse meer'
woensdag 12 oktober 2011 00:00


Het college van burgemeester en wethouders geeft aan dat zij het bestemmingsplan 'Fietspad Giethoornse meer' voorbereiden.
Dit bestemmingspan voorziet in de aanleg van een fietspad langs het Giethoornse meer.
Het ontwerpbestemmingsplan ligt voor een ieder ter inzage vanaf 12-10-2011 t/m 22-11-2011.

Zienswijze
Over dit plan kan iedereen t/m 22-11-2011 mondeling of schriftelijk een zienswijze bij de gemeenteraad naar voren brengen.
Het ontwerpbestemmingsplan is te raadplegen op het websadres van www.ruimtelijkeplannen.nl, of klik hier