menu

Nieuwsbrief

Natura 2000 - Herinrichting bestaande natuur

© Foto: E. Zwanenburg
In de gemeente Steenwijkerland liggen drie gebieden die aangewezen zijn in het kader van Natura 2000.
Het gaat om De Wieden, De Weerribben en Zwarte Meer.

Voor De Wieden en Weerribben wordt een gezamenlijk beheerplan opgesteld.
Voor het opstellen van het beheerplan Wieden-Weerribben is de provincie Overijssel verantwoordelijk en
zij heeft dan ook de projectleiding.

De definitieve vaststelling van dit beheerplan is een bevoegdheid van Gedeputeerde Staten van de provincie Overijssel.
Aan dit besluit is de formele inspraakprocedure van de Algemene wet bestuursrecht gekoppeld.
Zodra het concept beheerplan Wieden-Weerribben klaar is, zal het plan ter inzage worden gelegd. 

Meer informatie zie website provincie Overijssel, of klik hier

Ontwikkelingen in de loop van de tijd
20-10-2008: Informatiebijeenkomst over Natura 2000:
De werkgroep Natura 2000 heeft wethouder Boxum uitgenodigd om een inleiding over Natura 2000 te geven aan de vereniging.
Meer informatie, klik hier

09-02-2009: Mededeling tijdens de algemene ledenvergadering
De werkgroep Natura 2000 geeft door dat men niet eerder dan dat in het najaar 2009 het beheerplan zover klaar is dat het ter inzage en ter inspraak komt. Dit komt door de landelijke problematiek rondom het ammoniak-beleid.


05-11-2014: Herinrichting streek gaat door...
De Programmatische Aanpak Stikstof (PAS) is begin 2009 van start gegaan als onderdeel van Natura 2000, met het doel om de vastgelopen vergunningverlening in het kader van de Natuurbeschermingswet 1998 weer vlot te trekken. In de natuurgebieden De Weerribben en De Wieden is in dit kader (PAS) sinds kort duidelijk welke (deel)gebieden in onze streek heringericht moeten gaan worden.
Meer informatie, klik hier

16-03-2015: Herinrichting Noordmanen
Boswachter Egbert Beens geeft een toelichting wat de schets van de inrichting van Noordmanen zou kunnen zijn.
Meer informatie, klik hier