menu

Nieuwsbrief

Afscheid voorzitter Overlegorgaan mw. M.J. Vosjan


Dit voorjaar heeft mevrouw Riet Vosjan aangegeven haar functie als voorzitter van het Nationaal Park Weerribben-Wieden in de loop van 2009 te willen beĆ«indigen. Mevrouw Vosjan heeft ruim 6½ jaar als voorzitter opgetreden.
Het Overlegorgaan van het Nationaal Park heeft voor haar een afscheidsreceptie georganiseerd op 9 december 2009, zodat iedereen in de gelegenheid kreeg om afscheid van haar te nemen als voorzitter.

Tijdens de druk bezochte afscheidsreceptie hebben de plaatselijk belangen verenigingen van Ossenzijl, Kalenberg en Wetering e.o. mevrouw Vosjan een kado aangeboden. De grote betrokkenheid van mevrouw Vosjan als voorzitter van het Overlegorgaan van het Nationaal Park Weerribben-Wieden voor de plaatselijke bevolking werd zeer gewaardeerd. Mevrouw Vosjan kreeg namens de bewoners van De Weerribben een schiderij aangeboden. Het schilderij geeft een mooi beeld van de natuur in De Weerribben.

Meer informatie over Nationaal Park Weerribben-Wieden: www.np-weerribbenwieden.nl