menu

Nieuwsbrief

Lang leve Natura 2000
woensdag 09 december 2009 21:58

Foto: E. Zwanenburg
Woensdag 25 november 2009 is er een kort overleg geweest met ‘Openbare werken’ van de gemeente Steenwijkerland en een deel van het bestuur over het aanleggen van parkeerplaatsen bij Nederland.

Vanwege de overlast voor de bewoners van ‘wild parkeerders’, verkeershinder voor het doorgaande verkeer en de vele bekeuringen werd tijdens een werkbezoek van de gemeente in het voorjaar 2009 besloten om enkele parkeerplaatsen aan te leggen in de rechterberm van de Rietweg ter hoogte van de kruising met het Kooibomenpad. Het bestuur vond dit een goede oplossing.

Het is echter gebleken dat het aanleggen van de parkeerplaatsen op deze plaats (X op onderstaande kaartje) in het kader van het Natura 2000 beleidsplan niet mogelijk is.
Het bestuur was erg teleurgesteld, omdat juist de inrichting van de parkeerplaats met grastegels in de berm op zich geen enkele invloed lijkt te hebben op de natuur. Het bestuur vraagt zich nu oprecht af of zo’n stukje berm nu zo essentieel is voor de ontwikkeling van de natuur daar ter plekke en of de regelgeving van Natura 2000 niet een beetje te veel is doorgeschoten…

Namens het bestuur:
H.P. Kale