menu

Nieuwsbrief

Lidmaatschap/Contributie


Bewoners die woonachtig zijn in Wetering, Nederland, Muggenbeet, Oeverweg en Steenwijkerdiep Zuid (nummer 12 t/m 15a) kunnen lid worden van de vereniging, als zij de leeftijd van 18 jaar hebben bereikt en het doel van de vereniging onderschrijven.

Per adres wordt slechts één persoon als lid ingeschreven.

Voor meer informatie over het lidmaatschap zie statuten en huishoudelijk reglement van de vereniging.

De contributie per lid is met ingang van 1 januari 2010 € 10,00 per huishouden, voor meer informatie klik hier.

In de eerste drie maanden van het kalenderjaar zal de contributie worden geïnd. Hiernaast is het mogelijk om tijdens de algemene ledenvergadering de contributie te betalen of over te maken op de bankrekening van de vereniging.

Voor (oud)bewoners en belangstellenden die niet woonachtig zijn in het bovenstaande werkgebied van de vereniging is het mogelijk om donateur te worden. De contributie voor donatuers is eveneens € 10,= per huishouden. Zij kunnen de ledenvergaderingen bijwonen, maar hebben echter dan geen stemrecht.

 

Rabo bank 3018.46.200; Plaatselijk Nut Wetering en omstreken; Wetering
o.v.v. contributie jaar ..., naam bewoner, adres bewoner